Friday ,October 18, 2019
جمعه, 26 مهر 1398

صدور بیمه شخص ثالث بدون پیش پرداخت

صدور بیمه شخص ثالث بدون پیش پرداخت

 
صدور و تحویل کارت بیمه شخص ثالث و بدنه(بیمه ایران)
 
در محل شرکت ویژه اعضا و خانواده های تحت پوشش
انــــواع  ســـــواری و وانـــت
 
بدون **دریــافت وجــه نقـــدی** 
 
با اخذ چک بدون کارمزد 
 
 
 
تلفن تماس : 33926554
آدرس تلگرام : vanetbarha@
 
صدور بیمه شخص ثالث بدون پیش پرداخت
"